Karty pracy

Karty pracy o emocjach dla dzieci i młodzieży. Ułatwiają:

  • rozpoznawanie emocji
  • wyrażanie emocji
  • znalezienie sposobów na radzenie sobie z uczuciami

Zestaw kart odporność psychiczna dzieci i młodzieży edukuje, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie psychiczne, w jaki sposób poprawić swoje samopoczucie, jak radzić sobie z lękiem i stresem.