KARTY PRACY ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA (PDF – 60 kart)

55.00

Kategoria:

60 KART PRACY  ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

CO ZNAJDZIESZ W KARTACH:

 • wiele prostych ćwiczeń wzmacniających POZYTYWNE MYŚLENIE;
 • garść TEORII ułatwiającej wprowadzenie do ćwiczeń;
 • coś o LĘKU;
 • coś o budowaniu SAMOŚWIADOMOŚCI;
 • rozpoznawanie POTRZEB I UCZUĆ według Marshalla B. Rosenberga;
 • pracę nad MYŚLAMI;
 • ZASOBY;
 • radzenie sobie ze STRESEM i wiele innych ćwiczeń.

Karty są stworzone na podstawie literatury oraz szkoleń, w których brałam udział.

CO DAJĄ KARTY?

 • Są świetnym punktem zaczepienia, pomagają otworzyć rozmowę (istotne zwłaszcza w pracy z nastolatkami).
 • Tworzą strukturę spotkań (ułatwiają pracę specjalisty), są gotowymi scenariuszami zajęć indywidualnych i grupowych.
 • Wspierają wzmacnianie odporności psychicznej młodzieży i dorosłych – to najważniejsze zadanie tych kart!

FRAGMENT SPISU TREŚCI

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

 1. Odporność psychiczna – garść teorii
 2. Pozytywne skutki odporności psychicznej
 3. Strefa optymalnego pobudzenia (odporności, rezyliencji)
 4. Strefa nadmiernego pobudzenia
 5. PRZYCISK RESETU – pomaga wyjść ze strefy nadmiernego pobudzenia

PRACA NAD MYŚLAMI

 1. Model ABC Alberta Ellisa
 2. Tak jak myślisz – tak się czujesz
 3. Lista zniekształceń poznawczych wywołujących stres
 4. Uświadom sobie moc myśli wspierających!
 5. Uświadom sobie moc myśli niewspierających!
 6. Twoja strefa wpływu

Liczba stron: 75 (format: e-book, plik pdf do własnego wydruku).

Uwaga! Materiał jest w formie elektronicznej – plik pdf.


Poniżej zobacz przykładowe karty z zestawu:

Przykładowa karta 1

Przykładowa karta 2

Przykładowa karta 3

Przykładowa karta 4