Terapia
mutyzmu
wybiórczego

Terapia mutyzmu wybiórczego


Zapewniam holistyczne podejście do terapii mutyzmu:


Pracuję z dziećmi do 12 roku życia.


1. Terapia indywidualna z dzieckiem.

Terapia obejmuje szeroki i holistyczny zakres oddziaływań, między innymi:

- stworzenie dziecku sprzyjającej i bezpiecznej przestrzeni poprzez zabawę i zniesienie presji
- psychoedukacja rodziców i dziecka odnośnie sposobów radzenia sobie z lękiem i innymi równie ważnymi emocjami
- elementy terapii poznawczo-behawioralnej
- nauka technik relaksacyjnych, oddechowych i ruchowych pozwalających obniżać lęk
- wzmacnianie pewności siebie oraz rozwijanie odwagi u dziecka i rodziców
- stosowanie terapii "Sliding - in"


2. Spotkania rodzinne (rodzeństwo, rodzice).

Dzieci zmagające się z lękiem oraz ich rodzice bardzo doceniają tę formę spotkań. Sprzyjają one poznaniu mocnych stron rodziny, jednocześnie dając dziecku poczucie, że każda osoba z rodziny przyczynia się do rozwiązania trudności, zdejmując z dziecka ciężar i wrażenie, że jest "z nim" kłopot.


3. Wsparcie rodziców (psychoedukacja, warsztaty).

W formie dodatkowych spotkań lub warsztatów. Ma na celu wyposażyć rodzica w niezbędną wiedzę, żeby mógł wspierać siebie i dziecko poza gabinetem. Podczas takich spotkań omawiamy postępy oraz dalsze kroki w terapii. Pomagam również znaleźć czynniki podtrzymujące lęk.


4. Terapia grupowa.

Z dziećmi zmagającymi się z podobnymi trudnościami - co z jednej strony wzmacnia motywację, daje poczucie wspólnoty i ulgi, że nie jest się samemu w przeżywaniu lęku. W grupie odbywa się też nauka poprzez modelowanie a co najważniejsze dzieci nie mają poczucia "bycia na świeczniku", co zdejmuje presję, w przypadku lęku.

*ten rodzaj terapii jest realizowany przy min. 3 dzieci.


5. Wystawienie opinii wraz z zaleceniami do pracy w placówce.


Żeby pomagać rodzicom i dzieciom w obszarze mutyzmu wybiórczego ukończyłam dodatkowe 3 - stopniowe szkolenie z zakresu terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym oraz kurs z zakresu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
Brałam udział
w konferencji psychologicznej "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku"

ctm zaświadzcenie 1 etap
certyfikat konferencja

CENNIK terapii mutyzmu wybiórczego:

Pierwsza konsultacja tylko z rodzicami:           210 zł    (1 h)  online i stacjonarnie
Terapia indywidualna dziecka:                           190 zł    (50 min.)
Udział w warsztatach dla rodziców:                   110 zł     (1 h)
Udział w terapii grupowej:                                   110 zł     (50 min.)
Szkolenie kadry placówki:                                    do ustalenia (w zależności od lokalizacji i formy)

 

Masz jakieś pytania? Napisz.